DÖNGÜSEL İNOVASYON

Her sektör, çevreye duyarlı davranılması gerektiğinin farkındadır. Ancak bu durum, en fazla Endüstriyel Ekipman sektörünü ilgilendiriyor. Nüfus arttıkça tüketicilerin ürünlere olan talebi de artıyor. Aynı anda sürdürülebilir ekipman ve ürünler sunulması yönünde küresel bir anlayış değişimi de yaşanıyor.

Şirketinizin döngüsel ekonomisine yatırım yapın, işletmenizin büyümesini sağlayın ve üzerinde yaşadığımız dünyanın korunmasına yardımcı olun.

Ekipmanınıza ikinci bir hayat verin;

null
Yeni atık stratejileriyle mevzuat kurallarını yerine getirin
null
Sürdürülebilir bir iş modeli ile daha fazla yetenek kazanın
null
Çevre dostu ekipmanlar sunarak çevre dostu ürünler ve enerji sağlayın
null
Verimli şirket operasyonları yoluyla enerji tüketimini azaltın

Döngüsel inovasyonu mümkün kılan bir iş ortamı yaratın

3DEXPERIENCE® platformuyla şirketler, hem operasyonlarının çevresel ve etik etkilerini analiz eder. Hem de yeni geliştirilen ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini ön tasarım ve mühendislik aşamasında öngörebilir. Tesisleri sürdürülebilir fabrikalara dönüştürmek için tek bir platform kullanarak, üretim planlarını, fabrika alanını ve yerleşimini optimize edebilir. Aynı zamanda atıkları yönetmek için çözümler ekleyebilir.

Çözümlerimiz