Hız İçin Tek Kaynak Yönetimi

Hız için Tek Kaynak Yönetimi, tek veri güdümlü, model tabanlı ürün omurgasına sahiptir. Bu sayede ürün mühendisliğinden üretim, hizmet ve bakıma kadar tek bir depoda dijital süreklilik ve yönetişim yeterliliği sunar. Üretici şirketlerin bilgi birikiminden yararlanmalarını, işbirliğini yoğunlaştırmalarını, verimliliği artırmalarını ve inovasyon sürecini tetiklemelerini sağlar. Karar verme sürecini kolaylaştıran, maliyeti azaltan ve pazara girişi hızlandıran esnek ama sağlam bir ortam yaratır.

3DEXPERIENCE® platformuna dayanan çözüm, güncel bütünsel ürün verilerinin tüm grup tesisleri, mühendislik disiplinleri, üretim ve servis birimlerinde kullanılabilir olmasını sağlar. Kullanıcı dostu olmasına ek olarak, her zaman ve her yerde ürün geliştirebilme imkanı sunar. Müşteri projeleri ve stratejik girişimleri hızlandırır.

Hız İçin Tek Kaynak Yönetimi Çözümünün Faydaları

 • İyileştirilmiş pazara giriş süresi

  Müşterilerin tercihlerine uygun hale getirilmiş kaliteli ürünler üretin ve dünyanın her yerine rekor hızda teslim edin.

 • Artan verimlilik ve düşen maliyet

  Geçmişe ait bilgilerden yararlanarak ürün standardizasyonu ile yeniden kullanım miktarını artırın. Kaliteyi yükseltip riskleri azaltan tek bir bilgi kaynağıyla üretim verimliliğini optimize edin. Geliştirme maliyetlerini düşürün.

 • Doğru ürün kalitesi ve esneklik

  Ürün geliştirme süreci boyunca uçtan uca izleme sayesinde ihtiyaçlar ile uyumu sürekli takip edin. Gerçek zamanlı kararlar alınmasını ve ürünlerin zamanında, bütçeye uygun olarak teslim edilmesini sağlayın.

 • Yakın işbirliği ve iletişim

  Bilgiden yararlanmak, yeniliği hızlandırmak ve üretkenliği geliştirmek için tüm mühendislik öğretilerini tek küresel ortamda bir araya getirin.