Lastik Üreticilerine Çözümler

Endüstri analistleri tüm dünyada araçların kat ettiği mesafenin 2030 yılına kadar iki kat artarak 32 trilyon kilometreye ulaşacağını tahmin ediyorlar. Elektrikli ve sürücüsüz araçlara yönelik mobilite değişiklikleriyle birlikte lastik talebi de büyük olasılıkla artacak. Bu nedenle, lastik üreticileri her zaman rekabetçi kalmayı sürdürmek için tedarik zincirlerini optimize edip yeniliklere hız vererek müşteri taleplerini karşılamanın, ham maddeleri daha iyi yönetmenin (performans ve maliyet) ve üretim maliyetlerini düşürerek işletme marjlarını artırmanın yollarını arıyor.

Bu çözüm, lastik üreticilerinin en iyi yaptıkları şeye daha fazla zaman ayırmalarını sağlar: sınıfının en iyisi lastikler tasarlama, doğrulama, üretme ve kendilerini mobilite sağlayıcılarına dönüştürme. Lastik üreticileri kurum içi uyuşmazlıkları ortadan kaldıran ve yenilikleri kolaylaştıran kapalı bir döngü içinde malzeme bilimi, lastik mühendisliği ve üretim arasındaki bağlantıları kurabilir.

3DEXPERIENCE® platformu tabanlı çözüm, lastik üreticilerinin entegre tasarım ve simülasyon ortamına, üretim faaliyetlerine ve malzeme yönetimine doğru bir şekilde odaklanmalarını sağlıyor.

Lastik Üreticilerine Çözümlerin Faydaları

  • Müşteri talebini karşılayın

Nüfus artıyor ve buna bağlı olarak, mobilite gereksinimleri de artıyor ve dolayısıyla da daha fazla lastiğe ihtiyaç duyuluyor. Artan talebi kolayca karşılayın.

  • Yenilikleri hızlandırma

Mobilite değişiklikleri (sürücüsüz ve/veya elektrikli araçlar) doğal olarak daha fazla yeniliğe öncülük ediyor. Elektrikli araçlar gibi yeni teknolojiler beraberinde yeni gereksinimler (daha dar, daha geniş çap vb.) getiriyor.

Yeni sürücüsüz araçlar teknolojisi, sensörlerin, yeni kapsamlı ekosistem, lastik, köşe modülü ve filo yönetimi sistemlerinin eklenmesi, lastik üreticilerini de yeni hizmetler sunmaya yönlendiriyor (Yeni iş modeline yönelik değişiklikler – üründen hizmete).

Rekabetin sertleşmesi tüm oyuncuları etkiliyor ve bir adım ileride olmak istiyorlarsa bu durum, yenilikler yapma ihtiyaçlarını da artırıyor.

  • Ham madde ve üretim maliyetini düşürün

Bir yandan satın alma verimliliğini ve etkili ham madde tüketimini iyileştirirken, diğer yandan da birden fazla yerel üretim konumundan ve tedarik zincirinden yararlanın.

  • Sürdürülebilirlik

Yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş çözümleri ve kaynakların daha iyi kullanılmasını savunarak döngüsel ekonominin geliştirilmesine katkıda bulunun.

BİZ SİZİ ARAYALIM