KALİTE VE UYUMLULUK YÖNETİMİ

Bugün birçok imalatçı kaliteyi kurum genelinde değil, departman düzeyinde ele alan kalite yönetim sistemlerine sahiptir. Bu yaklaşımla, kalite ve kalite süreçlerini kuruluş genelinde en uygun duruma getirecek şekilde sorunların uçtan uca görünürlüğü ve en iyi uygulamaların ortak kullanımı sağlanamaz. ENOVIA Kalite Yönetimi çözümü, ortak kalite süreçleri kullanılmasını sağlamak, küresel ve yerel düzenleme gerekliliklerini desteklemek ve kurum genelinde düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), ürün uygunsuzluğu ve denetimler gibi tüm kalite etkinliklerini yönetmek için etkili ve verimli bir kalite yönetim sistemi sağlar.

Otomotiv, Havacılık ve Savunma Sanayi, Sağlık Hizmetleri ve Yaşam Bilimleri gibi sektörlerde, düzenlemelerle uyumluluğu sağlamak iş açısından yaşamsal önem taşır. ENOVIA Uyumluluk Yönetimi çözümü, iş sürdürülebilirliğinin yanı sıra ürün güvenliği ve etkililiğini destekleyecek doğru ürün onayları ve sertifikaların alınmasını sağlar.

Küresel olarak faaliyet gösteren şirketler, malzemelerin bölgesel çevre direktiflerine uygun olduğundan emin olmalıdır. ENOVIA Uyumluluk Yönetimi çözümü sayesinde, uyumluluk yöneticileri malzeme uyumluluğunu talep etmek, incelemek ve onaylamak için iyi tanımlanmış bir süreç uygulayabilirler. Malzeme düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamak için ürün uyumluluğu değerlendirilebilir ve belgelenebilir.

Avantajlar

  • Daha etkili kararlar alınmasını ve farkındalık yaratılmasını sağlayacak şekilde, uyumluluk verilerini daha geniş bir kitleye ulaştırır.

  • Tedarikçi bildirimlerini ürün gelişimi sürecine erken aşamada entegre eder.

  • Malzeme uyumluluğunun tasarlanmasına ve gerçek zamanlı olarak takip edilmesine olanak tanır.

  • Geliştirme sürecinde etki analizi için kullanılabilecek uçtan uca izlenebilirlik sağlar.