Mükemmel Tüketici Ürünü

Yeniliğe yönelik müşteri talebinin ve küresel rekabetin hızla arttığı günlerde, markaların pazara doğru çözümü sunarak ve pazar payını ve kâr marjını artırarak zirvede kalmaları gerekir. Modern zamanlar tüketici eğilimleri ile temas halinde kalmak ve fikir geliştirme sürecinden kullanım ömrü sonuna kadar, ürün geliştirme esnekliğini iyileştirmek için güçlü ve akıllı çözümler gerektirir.

Bu çözüm, tedarikçiler de dahil olmak üzere, tüm tasarım, mühendislik ve üretim disiplinlerini, 3DEXPERIENCE® platformu tabanlı tek bir işbirliği ortamında entegre eder. Ürün geliştirme sürecini sorunsuz şekilde hızlandırılmasına ve özel sipariş ürünlerin rekor hızda hazırlanmasına yardımcı olan tüm Ürün Yaşam Döngüsü boyunca çok disiplinli tasarım yetenekleri sağlar.

Avantajlar

 • Mühendislikten üretime kadar dijital süreklilik

  Tek bir çözümle birden fazla disiplini marka ekosisteminde sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, işbirliğine dayalı yenilikler platformudur.

 • Pazara giriş süresini iyileştirin

  Dijital süreklilik ürün geliştirme sürecinin tüm aşamalarında karar alma sürecini hızlandırır, izlenebilirliği ve verimliliği artırır.

 • Pazar eğilimlerini izlemeye devam edin

  Markalar, sosyal dinleme aracılığıyla pazara yeni ürünler sunmalarına yardımcı olan insanlar ve fikirlerle bağlantı kurar.

 • Ürün geliştirme maliyetlerini düşürün

  Fiziksel prototip gereksinimini ve ilişkili masrafları azaltmak ya da ortadan kaldırmak için Sanal Simülasyonu kullanın.