OPTİMİZASYON

Optimizasyon disiplini simülasyon yöntemlerini değişen parametrelerle otomatik olarak çalıştırma ve yeniden çalıştırma özelliğini sunar. Isight teknolojisini kullanarak tasarım ortamının keşfedilmesine ve optimize edilmesine olanak tanır. Karşılaştırma ve seçim için eksiksiz bir veri noktaları çevresi sağlamak amacıyla onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce simülasyon otomatik olarak çalıştırılabilir.  Bu veri kümeleri içinde, ağırlığı ve maliyetleri düşürecek ve dayanıklılığı, gücü ve yaşam süresini arttıracak en uygun tasarım noktaları keşfedilebilir ve seçilebilir.

Avantajlar

  • Isight teknolojisini kullanarak tasarım keşfi sürecinin etkililiğini iyileştirmek için tasarım parametreleri ile bunların performans hedefleri üzerindeki etkisini araştırın.

  • Gereksinimleri karşılayan en iyi tasarımı saptamak için analizler ve görselleştirme ile birlikte tasarım parametreleri arasındaki varyasyonları ve dengeleri sistematik olarak keşfedin.

  • Tasarım hataları olasılığını azaltmak ve sağlamlığı arttırmak için değişkenlik etkisini değerlendirin.

  • Organizasyon genelinde, işbirliği yaparak akıllı kararlar alınmasını sağlayın.