Sistemler

Sistemler disiplini kontrol sistemleri, mekanizmalar, esnek gövdeler ve akışkan yapı etkileşimi gibi birden fazla simülasyon bölmesi de dahil olmak üzere, karmaşık çok disiplinli sistemleri modellemek ve simüle etmek için gerekli özellikleri sağlar.  Mantıksal ve fiziksel modeller bir araya getirilebilir.  Sistem performansını değerlendirmek ve doğrulamak için çok disiplinli deneyler yapılabilir ve tekrar yapılabilir. Bu şekilde, tasarım süresi kısalır ve fiziksel testlerdeki başarısızlık riski azalır.

Avantajlar

  • Sanal testleri kullanarak Yapılar ve Akışkanlar da dahil olmak üzere, çoklu fizik etkileşimini yakalamak için 3D modelleri bir araya getirin.

  • Dymola teknolojisini kullanarak birden fazla ölçek genelinde önemli davranışları yakalamak için tesis ve denetleyicinin Mantıksal (0D) ve Fiziksel (3D) modellerini bir araya getirin.

  • Çoklu fizik, çok ölçekli sistemlerin montajı ve yürütülmesi için benzersiz bir web ortamından yararlanın.