| BAŞARIYA GİDEN ROTAYI ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PLM) İLE PLANLAR

3DEXPERIENCE ENOVIA

Dassault Systèmes tarafından geliştirilen 3DEXPERIENCE®ENOVIA iş birliği platformu, ürün geliştirme döngüsünün tamamının yönetilmesini sağlar ve ürün geliştirme süreci yönetiminin omurgası olarak bilgi sistemlerini entegre eder.

İş Modelleme ve Planlama

İş Modelleme ve Planlama çözümü, pazar fırsatlarını daha etkili bir şekilde tanımlamak ve bu fırsatlardan yararlanılmasını sağlayacak ürünler ve hizmetler planlamak için kuruluşların dijital bir ikizini oluşturma ve kullanma becerisi sunar. Akıllı iş modelleri; iş stratejisiyle ve kurumsal standartlarla uyumlu, kullanıcıya daha etkili planlar yapma konusunda yardımcı olarak bilgiler sağlar. Pazarda fırsatın hızla avantaja dönüştürülmesini sağlayacak kaynaklar, kapasiteler ve yenilikler belirlenir. Planlar, pazarda iş avantajı oluşturmak ve bu avantajı korumak için en iyi ekip varlıkları ve yenilikleri kullanılarak işbirliği içinde hazırlanır ve uygulanır.

AVANTAJLAR

Ürün Yapılandırmaları

Ürün yapılandırmaları çözümü, birden çok disiplinin iş birliği, gerçek zamanlı operasyon değerlendirmeleri ve iş zekâsı aracılığıyla dönüşümsel yenilikler sunma becerisi sağlar. Yenilikçiler, yapılandırılmış ve akıllı bir bağlamda sanal bir tanım oluşturmak için en iyi teknolojileri bulabilir ve bu teknolojilerden değer zincirleri genelinde yararlanabilirler. Kapsamlı bir şekilde yürütülen biçim, uyum ve işlevsellik analizi, ürünlerin tasarlandığı şekilde gereklilikleri karşıladığından ve beklentileri aştığından emin olunmasını sağlar. Doğrulama süreci, tasarımcıların yeniliklerinin sonucunu biçimlendirmelerine olanak tanıyarak eyleme dönüştürülebilir öngörülere sahip iş etkilerini içerir. Ayrıca, mühendisler de kurumsal ölçekte yenilik üretmek üzere akıllı, iş güdümlü bir ortamda çalışabilirler.

AVANTAJLAR

Kalite ve Uyumluluk Yönetimi

Bugün birçok imalatçı kaliteyi kurum genelinde değil, departman düzeyinde ele alan kalite yönetim sistemlerine sahiptir. Bu yaklaşımla, kalite ve kalite süreçlerini kuruluş genelinde en uygun duruma getirecek şekilde sorunların uçtan uca görünürlüğü ve en iyi uygulamaların ortak kullanımı sağlanamaz. ENOVIA Quality Management çözümü ortak kalite süreçleri kullanılmasını sağlamak, küresel ve yerel düzenleme gerekliliklerini desteklemek ve kurum genelinde düzeltici ve önleyici eylemler (CAPA), ürün uygunsuzluğu ve denetimler gibi tüm kalite etkinliklerini yönetmek için etkili ve verimli bir kalite yönetim sistemi sağlar.

Otomotiv, Havacılık ve Savunma Sanayi, Sağlık Hizmetleri ve Yaşam Bilimleri gibi sektörlerde, düzenlemelerle uyumluluğu sağlamak iş açısından yaşamsal önem taşır. ENOVIA Compliance Management çözümü iş sürdürülebilirliğinin yanı sıra ürün güvenliği ve etkililiğini destekleyecek doğru ürün onayları ve sertifikaların alınmasını destekler.

Küresel olarak faaliyet gösteren şirketler, malzemelerin bölgesel çevre direktiflerine uygun olduğundan emin olmalıdır. ENOVIA Compliance Management çözümü sayesinde, uyumluluk yöneticileri malzeme uyumluluğunu talep etmek, incelemek ve onaylamak için iyi tanımlanmış bir süreç uygulayabilirler. Malzeme düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamak için ürün uyumluluğu değerlendirilebilir ve belgelenebilir.

AVANTAJLAR

BİZ SİZİ ARAYALIM