Devrim Yaratan Ürün Yolculuğu ENOVIA

ENOVIA Nedir?

ENOVIA bir diğer adıyla 3DEXPERIENCE platformu, ürün geliştirme döngüsünün tamamının yönetilmesini sağlayan bir PLM (Product Lifecycle Management) platformudur. Ürün tasarımından, üretimine, pazarlanmasına, satışına ve kullanımına kadar olan tüm süreçleri yönetmeyi amaçlar. Bu süreçler arasında, ürün tasarımındaki değişikliklerin izlenmesi, ürünün fiziksel ve teknik özelliklerinin yönetilmesi, üretim planlaması ve kontrolü, ürünlerin dağıtımı ve satışı gibi konular yer alır.

3DEXPERIENCE platformu ayrıca, tasarım ve üretim süreçleri arasında dijital bir süreklilik sağlar ve bu sayede ürün geliştirme sürecinde verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. 3DEXPERIENCE platformu, üretim süreçlerini esnek hale getirmeyi amaçlayan bir yazılım platformudur. Bu sayede, işletmeler, ürün tasarımında ortaya çıkan değişiklikleri anında üretim sürecine yansıtabilir ve değişen koşullara hızla uyum sağlayabilirler. Ayrıca, 3DEXPERIENCE platformu sayesinde, ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan veriler bir araya getirilerek analiz edilebilir ve bu veriler doğrultusunda işletmelerin üretim süreçlerini optimize edebilmeleri sağlanır. Bu sayede, esnek üretim süreçleri ile işletmelerin verimliliği ve rekabetçiliği artırılabilir.

ENOVIA’nın sunduğu ürün geliştirme döngüsünü (PLM) kullanmak ister misiniz?

ENOVIA’nın sunduğu ürün geliştirme döngüsünü (PLM) kullanmak ister misiniz?

ENOVIA’nın sunduğu ürün geliştirme döngüsünü (PLM) kullanmak ister misiniz?

ENOVIA ile Neler Yapabilirsiniz?

Temel Süreç ve Doküman Yönetimi

 • Tüm katkı sağlayanları sistem üzerinden inovasyon sürecine bağlayın.
 • 3DDashboard ile işletme için önemli olan her veriyi izleyin.
 • 3DDrive ve 3DPassport kimlik doğrulaması ile kullanıcılar, belgelerini 3DDrive’da güvenli bir şekilde saklayabilir ve bunlara herhangi bir cihazdan erişebilir
 • Kullanıcılar, 3DMessaging ve 3DPlay’i kullanarak gerçek zamanlı olarak birbirleriyle fikirlerini paylaşıp işbirliği ile geliştirme yapabilir.
 • Farklı lokasyonlardaki ekiplerin tüm ürün içeriklerine güvenli erişimini ve işbirliği ile çalışmalarını sağlayın.
 • Paylaşımlı dökümanlarda işbirliğine dayalı IP yönetimi sağlayın.
 • Temel performans göstergelerini (KPI) doğrudan 3D ürün görünümünde takip edin.

Konfigürasyon Yönetimi

 • Tüm etki alanlarında yapılandırma yönetiminden yapılandırma uygulamasına kadar olan noktaları birleştirin.
 • Kurumsal yapılandırmayı mühendislik tanımı için kullanılabilir hale getirin.
 • Konfigürasyonlar genelinde yeniden kullanımı en üst düzeye çıkarın. Amaca yönelik olarak yönetilen kriterlere göre bileşenler üzerinde doğru geliştirme ve varyant/seçenek etkinliği atayın.
 • Yapılandırılmış ürünler için Tasarım Yapısı doğrulamasını ve Etki Analizini etkinleştirin.
 • Ürün birimi veya seçenek verimliliği ifadelerini doğrudan 3DEXPERIENCE tasarım ortamına uygulayın.

Ürün Ağacı (BOM) Yönetimi

 • Multi-CAD ürün yapılarını herhangi bir web tarayıcısında görselleştirin, keşfedin ve düzenleyin.
 • Tasarımları ve ilgili değişiklikleri görselleştirmek için ürün yapılarında kolayca gezinin.
 • Web tabanlı 3D dijital maketler oluşturun ve tasarım incelemeleri yapın.
 • Ürünleri bir değişiklik sürecinin yönetimi altında değiştirin.
 • Belirli ürün konfigürasyonlarına göre tasarım değişikliklerini uygulayın.
 • Doğrudan bir tarayıcıdan CAD’e yüklenebilen örnek oturumlar oluşturun.
 • Yeni ürünleri hızla türetmek için mevcut ürünleri seçerek çoğaltın.
 • Hızlı analiz için 3D ölçün ve kesit alın.
 • Verilere erişimi kolaylaştırmak için kategori filtreleme özellikleriyle IP’yi kategorilere ayırın ve mühendislik tanımında gezinin.
 • Şirket parça numaralandırma kurallarının benimsenmesini sağlayın.
 • Mühendislik tanımında gerekli malzemenin miktarını tanımlayarak üretim hatalarından kaçının.
 • Değer ağı genelinde mühendislik sorumluluklarını atayarak ekipler arası işbirliğini ve ürün geliştirmeyi hızlandırın.

Üretim Ürün Ağacı (MBOM) Yönetimi

 • İmalat Kalemleri Yapısını Kolayca Oluşturun

MFN, kullanıcıların MBOM’u sıfırdan oluşturmasına veya mevcut ürün yapısından veya bir şablondan oluşturmasına olanak tanır. Kullanıcı tanımlı şablonlar, kullanıcının şablonları oluşturmasına ve ardından yeni ürünlere veya varyantlara uygulamasına izin vererek zamandan tasarruf sağlar ve yeniden çalışmayı azaltır. Kullanıcılar ayrıca kendi iş kurallarına göre özel bir Üretim Kalemleri Yapısı oluşturabilir; örneğin, özellik değerlerine dayalı olarak Ürün Yapısından yalnızca belirli öğeleri tüketebilirler. Kullanıcılar, Mühendislik Ürün Yapısını, Üretim Kalemleri Yapısını veya her ikisini birden görüntülemeyi seçebilir. Yazarken, 3B pencere öğesi, Ürün verilerinin 3B görünümünü sağlayarak kullanıcıların daha iyi bir anlayış kazanmasına yardımcı olur.

 • MBOM’u Hızlı ve Verimli Güncelleyin

Mühendislik Ürün Yapısında güncellemeler yapıldığında, 3DEXPERIENCE platformundaki ortak değişiklik ve yapılandırma araçlarının yanı sıra platformdaki araçlar, kullanıcının MBOM’daki güncellemeleri kolayca yönetmesini sağlar.

 • Alternatif Parçaları veya Montajları Tanımlayın

Parçalar ve montajlar tanımlandığında, parçalar için farklı tasarım konfigürasyonları veya tedarikçiler olabilir. MFN kullanıcıları, üretim planlaması için alternatif parçalar ve montajlar oluşturabilir. Ayrıca imalat alternatiflerini, tesis sorumluluklarını yönetirken parçalar ve montajlar için satın alma kararları verebilirler.

 • MBOM’u Dışa Aktarın

Kullanıcı, MBOM yapısını tamamladıktan sonra CSV formatında dışa aktarılabilir. Çıktı daha sonra ERP sistemi tarafından satın alma gibi aşağı akış süreçleri için kullanılabilir.

Değişiklik Yönetimi

 • Sorunların sunulmasından çözümüne kadar kapalı döngü izlenebilirliği sağlayın.
 • Etkilenen tüm kuruluşlardan gelen değişiklik taleplerinin tam bir etki değerlendirmesini alarak bilinçli kararlar verin. Değişikliklerle ilgili panolarınızı oluşturun. Değişiklik kararlarını ve atamalarını etkilenen tüm kuruluşlara açık bir şekilde iletin.
 • Sıkı kontrolleri ve izlenebilirliği sürdürürken, ürün yönetişiminden süreç içi çalışma etkinliklerine kadar değişiklik senaryolarını yönetin.
 • Tutarlı, sistem tabanlı, çok disiplinli bir değişim sürecini destekleyin.
 • Tek bir değişiklik süreci seti oluşturarak kontrolleri ve izlenebilirliği sürdürürken ürün geliştirmeyi iyileştirin.

Proje / Kaynak Yönetimi

 • Ürün geliştirme verilerini ve çıktılarını projeye bağlayın
 • Projeleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve değerlendirin.
 • Etkileşimli Gantt çizelgelerini kullanarak görevleri kolayca oluşturun ve güncelleyin.
 • Sınıflandırmaları ve kitaplıkları kullanarak büyük ve karmaşık projeleri verimli bir şekilde yönetin.
 • İş yapılarını, bütçeleri ve kaynakları izlemek için proje şablonlarından yararlanın.
 • Kaynak talep süreçlerini kullanarak projelere ekibini oluşturun.

Gereksinim Yönetimi

 • Gereksinim yönetimi sürecini kontrol ederek standartlara ve yönetmeliklere uyum sağlayın.
 • Müşteriye uygun tasarlanmış ürünler ile ürün kalitenizi ve müşteri memnuniyetini artırın.
 • Ürün gereksinimleri, tasarım ve lansman arasındaki açıkları kapatarak ürün kalitenizi ve müşteri memnuniyetini artırın.
 • Gereksinim yönetiminin işbirliği özelliği sayesinde görünürlüğü, ekip içerisindeki iletişimi ve işbirliğini artırın.
 • Gereksinimlerin gelişimi sayesinde süreç boyunca izlenebilirliği iyileştirin.