3DEXPERIENCE CATIA

CATIA, ürün tasarımı ve deneyiminde dünya lideri bir çözümdür. Önde gelen kuruluşlar tarafından günlük hayatımızda gördüğümüz ve kullandığımız ürünleri geliştirmek için birçok sektörde kullanılmaktadır.

CATIA sadece ürün modellemek için değil, gerçek yaşam davranışı bağlamında da benzersiz yeteneklerini sergiler. Sistem mimarları, mühendisler, tasarımcılar, inşaat uzmanları ve katkıda bulunan herkes dünyayı tanımlayabilir, zihninde canlandırabilir ve şekillendirebilir.

TASARIM

ÜRÜN MÜKEMMELLİĞİ İÇİN CATIA DESIGN/STYLING

Ürün endüstrilerinden ulaşım endüstrilerine kadar, ürünün tarzı ve tasarımı, pazardaki başarısında önemli bir rol oynar. Şekil ve materyal yaratıcılığını geliştirirken, yüksek düzeyli yüzey sofistikasyonuna ve kalitesine ulaşmak için, fiziksel ve sanal prototipler ile doğru karar araçlarını sunar. Bunlar tasarım yeniliklerini artıran CATIA Design/Styling’in önemli öğeleridir.

3B çizim, yüzey ve Class-A modellemesinden 3B baskı, tersine mühendislik, görselleştirme ve deneyime kadar CATIA Design/Styling; tasarım yaratıcılığı, yüzey mükemmelliği ve ürün deneyimi için gerekli tüm çözümleri sunar.

AVANTAJLAR

MÜHENDİSLİK

CATIA MÜHENDİSLİK MÜKEMMELLİĞİ

Ürün ve deneyimlerin karmaşıklığı giderek artarken, performans ve kalite hedefleri de daha zorlu bir hale gelmektedir. CATIA yüksek kaliteli mekanik ürünler hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar.

CATIA 3B Modelleme araçlarını kullanan mühendisler ve tasarımcılar ürün tasarım aşamasının başında temel kalite ve performans faktörleri ile ilgili bilgi edinebilir. Dijital analiz ve simülasyonla birleştirilen dijital prototip oluşturma, ürün geliştirme ekiplerinin mekanik bir ürünü sanal olarak çalışma ortamında oluşturmasını ve analiz etmesini sağlar.

CATIA Mühendislik, mühendislerin farklı mühendislik süreçleri için herhangi bir 3B düzeneği oluşturmalarını sağlayan bir platform sunar.

AVANTAJLAR

İNŞAAT

BİNALAR VE ALTYAPILAR İÇİN DİJİTAL SÜREKLİLİK

Karmaşık binalar ve altyapılar için proje geliştirmeye yönelik tasarım ve mühendislik süreçleri, birden çok paydaş arasında ve tüm proje aşamalarında yakın işbirliği gerektirir. CATIA ve 3DEXPERIENCE sanal ikiz teknolojisi; giderek karmaşıklaşan inşaat projelerinde tüm ekiplerin işbirliğini kolaylaştırır ve aşamalar arasında yeniden çalışmayı azaltmak için “ortak dil” oluşturulmasını sağlar.

CATIA, tüm tasarım, mühendislik ve teslimat sürecini kapsayan bir dizi 3B modelleme ve deneyim çözümü sunarak mimarların, mühendislerin, proje sahiplerinin ve hükümetlerin geleneksel proje teslim yöntemlerinin sınırlarının ötesinde inşa etmelerine ve işbirliği yapmalarına olanak tanır. Bu, 3DEXPERIENCE platformunda çeşitli proje ekiplerine eksiksiz dijital süreklilik sağlar.

AVANTAJLAR

BİZ SİZİ ARAYALIM