EV VE YAŞAM

Günümüzün rekabetçi ev ve yaşam sektöründe, tüketicilerin neredeyse sınırsız seçeneği var. Tüketici merkezli bir inovasyon süreci oluşturmak için dijital dönüşümü teşvik etmek, vizyon sahibi şirketlerin sürdürülebilir iş büyümesi yaratmasını sağlayacaktır. Ürün fikrinden üretime ve lojistiğe kadar uçtan uca süreklilik sağlayan bir iş platformu, tüketicilerle birlikte kazanmak için daha özgün, sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş ürünler sunar.

SEKTÖRDEKİ PROBLEMLER

Yeni Müşteri

Günümüz tüketicileri şehirlidir, bağlantılıdır ve şeffaflık arar. Bunları anlamak; şirketlerin, müşterinin beklentilerini karşılamasına ve sadakatini kazanmasına olanak tanır.

Detaylı Bilgi

Ürün Kategorisi Değişiklikleri

Ürün, süreç, malzemeler ve deneyime yönelik inovasyon sağlamak için geleneksel yöntemlerden uzaklaşın ve sınırsız düşünün.

Detaylı Bilgi

Tedarik Zinciri Dalgalanması

Esneklik sağlamak için üretim süreçlerini dijitalleştirin ve riski öngörüp yönetirken tüm tedarik zincirinizi gelişen tüketici talebine uyarlayın.

Detaylı Bilgi

Fark Yaratan İş Modelleri

Yeni iş modellerinin ve uygulamalarının ortaya çıkması, sektörü kitlesel mağazacılıktan özelleştirilmiş ürünlere ve kişiselleştirilmiş deneyimlere dönüştürüyor.

Detaylı Bilgi

Sürdürülebilirlik Zorunluluğu

Düzenleyiciler tarafından desteklenen tüketiciler, şirketlerin bir şirket olarak daha sürdürülebilir şekillerde hareket etmelerini ve piyasaya daha eko-verimli ürünler sunmalarını bekliyor.

Detaylı Bilgi

Kazanç Baskısı

Sürdürülebilir büyümeyi ve kârı sağlayacak çevik uygulamaları ve maliyet tasarrufu sağlayan teknolojileri uygulamak her zamankinden daha önemli.

Detaylı Bilgi

ÇÖZÜMLERİMİZ

Mükemmel Bağlantılı Ürün

Akıllı tüketici ürünlerini daha hızlı tasarlayın

Detaylı Bilgi

Mükemmel Tüketici Ürünü

Tüketicilerinizi memnun etmek için tasarım ve geliştirmeyi kolaylaştırın

Detaylı Bilgi