| YAŞADIĞIMIZ DÜNYANIN KEŞFEDİLMESİ

3DEXPERIENCE SIMULIA

SIMULIA uygulamaları, fiziksel prototipler oluşturulmadan önce malzemelerin ve ürünlerin performansının ve güvenilirliğinin değerlendirilme sürecini hızlandırır.

UYGULAMA MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMA ODAKLI ÇÖZÜMLER İSTEYEN ÜRÜN MÜHENDİSLERİ VE TASARIMCILAR İÇİN SİMÜLASYON DEĞERİ

Application Engineering çözümü endüstri uygulamasına dayanarak kullanıcılara, tasarımcılara ve mühendislere günlük ürün tasarım etkinliklerinde simülasyonu kullanmaları için roller sağlar. Simülasyon teknolojisi; yapılar, sıvılar, plastik enjeksiyonlu kalıplama, akustik özellikler ve yapısal uygulamaları kapsar. Ürün ekipleri için tasarımı yönlendirmek ve yeniliklere güç vermek için simülasyona izin vermek üzere doğru yeterlilikler, sık kullanmayanlar için kılavuzlu erişim içeren bir uygulama ortamında sunulur.

AVANTAJLAR

MULTİFİZİK SİMÜLASYONU

3DEXPERIENCE PLATFORMUNA ENTEGRE VE 3DEXPERIENCE PLATFORMUNDA YÖNETİLEN KAPSAMLI, EN GELİŞMİŞ FİZİK SİMÜLASYON TEKNOLOJİSİ

Doğrudan ürün verileri ile bağlantılı karmaşık düzenekler de dahil olmak üzere, güçlü yapı, akışkan, çoklu gövde ve elektromanyetik senaryo simülasyonu sağlar. Süreç yakalama, yayınlama ve yeniden kullanma da dahil olmak üzere, modelleme, simülasyon ve görselleştirme teknolojisi 3DEXPERIENCE Platformuna tam olarak entegredir. Müşterinin simülasyon gücüne yapmış olduğu mevcut yatırımın değeri, simülasyon verilerinin, sonuçların ve fikrî mülkiyetin platforma bağlanması ve tüm kullanıcılar için inovasyonu destekleyen gerçek kurumsal varlıklar haline gelmesi sağlanarak en üst düzeye çıkarılır.

AVANTAJLAR

SİMÜLASYON VERİ BİLİM

DAHA İYİ KARARLARI DESTEKLEMEK İÇİN ANALİZ, SİMÜLASYON DEĞERİNE ERİŞİM VE EN İYİ UYGULAMALARIN TEKRAR KULLANILMASI

Tüm platform kullanıcıları Simülasyon Süreci ve Veri Yönetimi’ni (SPDM) bir sonraki seviyeye çıkaran Simülasyon Veri Bilimi disiplininin yeterliliklerini kullanarak simülasyon değerinden yararlanabilir. Güçlü sonuç analizi, kullanıcıların karar verme sürecini bilgilendirmek için simülasyon sonuçlarını kullanmalarına olanak tanır. Simülasyon sonuçlarının demokratikleşmesi ve simülasyon yöntemlerinin tekrar kullanımı, şirketin yayınlanan yöntemler ve en iyi uygulamalardan oluşan kitaplığına gösterge paneli erişimiyle sağlanır. Simulation Analytics (Simülasyon Analizi) sayesinde, simülasyon bilgi birikimi ve değeri, tüm platform kullanıcıları tarafından ulaşılabilir hale gelir.

AVANTAJLAR

BİZ SİZİ ARAYALIM