ELEKTROMANYETİK

Elektromanyetik simülasyon disiplini iletişim ve algılama için kullanılan cihazların tasarımı ve konumlandırılması ile ilgili elektromanyetik dalga yayılımı ve sinyal kuvveti simülasyonu teknolojisini kapsar.  CST Studio Suite’den gelen teknoloji çok çeşitli yüksek frekans ve düşük frekans senaryolarının, elektromanyetik performans ve cihaz yerleştirme ile ilgili olarak etkili bir şekilde canlandırılmasını sağlamak için 3DEXPERIENCE platformuna bağlanır.

Avantajlar

  • Fiziksel bir prototip test etmek zorunda kalmadan, elektromanyetik cihazlar için en iyi konum ve tasarımı, tasarım sürecinin erken aşamalarında doğrulayın.

  • Önceden tanımlanmış Temel Performans Göstergeleri ve gereksinimlerine dayalı olarak dengeleri değerlendirin.

  • Haftalar süren elektromanyetik tasarım çalışmalarını günler içinde tamamlayın.

  • Yüklü elektromanyetik performansı doğrudan CATIA ya da SOLIDWORKS tasarım geometrisinde doğrulamak için SIMULIA CST Studio Suite teknolojisinden yararlanın.