Otomasyon ve Optimizasyon

Otomasyon disiplini, kullanıcıların simülasyon tabanlı tasarım için standart yöntemler geliştirmelerine, depolamalarına, birbirleri arasında paylasmalarına olanak tanıyan yetenekleri içerir. Standart yöntemlerin kullanımı hata oranını azaltır, verimliliği artırır ve simülasyon süreçlerine gömülü bilgi ve yetkinligin yayılmasını sağlayarak simülasyon değerini maksimize eder.
Optimizasyon disiplini, Isight teknolojisini kullanarak tasarım alanı keşfi ve optimizasyonu için çeşitli parametrelerle otomatik olarak simülasyon yöntemlerini çalıştırma ve tekrar etme yetenekleri sağlar. Onlarca, yüzlerce veya hatta binlerce simülasyon otomatik olarak çalıştırılabilir. Kriterler doğrultusunda ağırlık/maliyet azaltmak, dayanıklılık, güç ve ömrü artırmak gibi optimum tasarım noktaları keşfedilebilir.

Otomasyon ve Optimizasyon’un Avantajları Nelerdir?

 • Diğer kullanıcılar ile simülasyon yöntemleri oluşturun, kaydedin, tekrar oynatın, yönetin, dağıtın ve paylaşın.
 • Doğrulanmış yöntemleri kurumsal standart haline getirerek simülasyon hazırlanma süresini ve hatayı azaltırken verimliliği ve işlem hızını artırın.
 • Otomatik simülasyon yürütme, veri isleme ve analiz etme yöntemiyle tasarım alanınızı keşfedin.
 • Isight teknolojisini kullanarak tasarım parametreleri arasındaki ilişkileri ve performans hedeflerine olan etkilerini araştırarak tasarımın
  verimliliğini artırın.
 • Tasarım parametrelerinin varyasyonlarını ve karşılıklı değişimlerini analiz ve görselleştirme ile sistematik olarak keşfederek
  gereksinimleri karşılayan en iyi tasarımı belirleyin.
 • Tasarım hatalarının olasılığını azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için değişkenliğin etkisini değerlendirin.

Isight ve SIMULIA Execution Engine (SEE)

Proses Otomasyonu ve Tasarım Keşfi

Bugünün karmaşık ürün geliştirme ve imalat ortamında, tasarımcılar ve mühendisler ürünlerini tasarlamak ve simüle etmek için çeşitli yazılım araçlarından yararlanmaktadırlar. Genelde bir yazılım paketinden elde edilen parametreler ve sonuçlar başka bir pakete giriş olarak ihtiyaç duyulduğundan, gereken verilerin manuel olarak girilmesi verimliliği azaltabilir. Ürün geliştirme sürecini yavaşlatabilir. Modelleme ve simülasyon varsayımlarında hatalar yapılabilir. SIMULIA, farklı yazılım paketlerinden faydalanma sürecini iyileştiren öncü çözümler sunmaktadır. Isight ve SIMULIA Execution Engine (Fiper) çapraz disiplinli modelleri ve uygulamaları birleştirerek simülasyon sürecini akıllı bir şekilde otomatik hale getirir ve dağıtılmış hesaplama kaynakları üzerinde otomatik olarak çalıştırır. Sonuçta ortaya çıkan tasarım alanını keşfeder ve gerekli kısıtlamalara tabi en uygun tasarım parametrelerini belirler. Kanıtlanmış simülasyon otomasyonu ve optimizasyon çözümlerimiz sayesinde

 • Is akısı süreçlerini otomatize ederek tasarım döngüsü süresinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlar.
 • Tasarım alternatiflerinin hızlandırılmış değerlendirmesi ile daha güvenilir, daha kaliteli ürünler sunulmasına yardımcı olur.
  Eski sistemlerin etkili kullanımı ve daha verimli iş dağıtımı sayesinde donanım yatırımlarının azalmasına olanak tanır.
 • Var olan sistemlerin etkili kullanımı ve daha verimli iş dağıtımı sayesinde donanım yatırımlarının azalmasına olanak tanır.
 • Güvenli tasarım işbirliği yapılmasını sağlayarak, etkisiz iletişim kaynaklı sıkıntıların ortadan kaldırılmasını sağlar.

Tosca Optimizasyon Teknolojisi

FEA ve CFD Simülasyonlarına Dayalı Verimli Optimizasyon Topoloji ve Parametrik Olmayan Optimizasyon
FEA ve CFD Simülasyonlarına Dayalı Verimli Optimizasyon Topoloji ve Parametrik Olmayan Optimizasyon Tosca optimizasyon paketi, sonlu eleman analizi (FEA) ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) simülasyonlarına dayalı hızlı ve güçlü yapısal ve akış optimizasyon çözümleri sunar. Yapısal optimizasyon, performansı maksimize etmek, malzeme ve ağırlığı azaltmak ve yeni tasarım olanaklarını keşfetmek için daha kısa geliştirme döngüleri içinde hafif, sert ve dayanıklı parçaların ve montajların tasarımını sağlar. Tosca, topoloji, şekil, boncuk ve boyutlandırma optimizasyonları için fonksiyonlar sunar. Akış optimizasyonu, topoloji optimizasyonu tabanlı tasarım kavramlarını destekler. Belirli bir akış görevi ve kullanılabilir paket alanı oluşturulmasına olanak tanır.

Sanal Ürün Geliştirmede Tasarım Kavramları
Ürün geliştirme maliyetleri genellikle erken kavram aşamasında belirlenir. Optimum tasarım önerilerinin otomatik olarak oluşturulması, ürün geliştirme döngülerinin ve fiziksel prototiplerin sayısını azaltır. Ürün performansı artar ve geliştirme maliyetleri önemli ölçüde azalır. Maksimum izin verilen tasarım alanının tanımlanmasıyla başlayarak, Tosca Optimizasyon size tasarım alanına uygun ve ürün gereksinimlerini dikkate alan tasarımı bulmanıza yardımcı olur. Mevcut tasarımlar genellikle genel ürün performansını iyileştirmek için küçük değişikliklere ihtiyaç duyar. Tosca Structure’nın optimizasyon yöntemleri kullanılarak ilgili ürün gereksinimleri dikkate alınabilir. Tasarım iyileştirmeleri daha kısa bir geliştirme süresinde gerçekleştirilir.

Tosca’nın Avantajları Nelerdir?

 • Kavramsal tasarımı hızlandırır, piyasaya sürme süresini azaltır.
 • Üretilebilir ürün tasarımını destekler.
 • Ağırlık tasarrufu sağlar ve güvenilir bileşenler için en yüksek sonuç kalitesini garanti eder.
 • Hata eğilimli ve zaman alıcı model basitleştirme işlemlerini önler.
 • Gerçekçi simülasyonun avantajından yararlanır.
 • Yapısal optimizasyon görevlerini etkileşimli olarak tanımlar.
 • Kullanıcıya, basınç düşüşü azaltılmış ve akış homojenliği arttırılmış akış cihazları oluşturma imkanı sağlar.