Uçtan Uca Endüstri süreçlerini Desteklemek için Güçlendirilmiş Yeni Nesil Kullanıcı Rolleri

3DEXPERIENCE SIMULIA, bir simülasyon kullanıcısı ve kurumsal için devrim niteliğinde bir platformdur. Müşteriler günümüzde, gereksinimlerden tasarıma, mühendislikten üretime ve sahipliğe kadar yüksek değerli endüstri süreçlerinin bir parçası olarak karmaşık simülasyon modellerini oluşturmak ve yürütmek istemektedir. 3DEXPERIENCE SIMULIA, simülasyonu dikey mühendislik işlevinden işletmenin tamamına yatay bir işlem sürecine dönüştüren bir pakettir.

Karar vericiler ve tüm kullanıcılar için 3DEXPERIENCE SIMULIA, simülasyonu demokratikleştirmek için Simülasyon Veri Bilimi için bir çerçeve sağlar. Mobil cihazlarda da mevcut olan bu yetenek, simülasyon kalitesini ve değerini arttırır. İş süreci ve gereksinimleriyle uyumlu hale getirir ve müşterinin simülasyon yatırımının getirisini arttırır. Simülasyonu işletmenin çekirdeğine getirir ve kararları iyileştirir.

Simülasyon uzmanı için, 3DEXPERIENCE Platformu yapısal analiz, akışkanlar ve akustik, elektromanyetikler ve çoklu cisim simülasyonlarını destekler. Platform simülasyonuyla birlikte, mevcut simülasyon ürünleri, veriler ve fikri mülkiyet, özel araçların kullanımına bağlı olarak oluşan geleneksel simülasyon izolasyonlarını ortadan kaldırmak için entegre edilebilir.