Kitlesel Özelleştirme için Seri Üretim

OEM’ler ve tedarikçiler, üretimi artırırken imalat faaliyetlerini “daha yalın” yönetme, faaliyetleri senkronize etme ve stokları azaltma konusunda mücadele eder. Kalite süreçlerini daha iyi uygulamak, kontrol etmek ve üretimi optimize etmek için küresel operasyonlarda gerçek zamanlı takibe ihtiyaç duyar.

Düzenlemelere uyum sürecini yönetmek, ürün kalitesini artırarak geri çağrılan ürün sayısını en aza indirmek ve tüm bunları yaparken kârlılığı dengelemek, bugünün rekabetçi ve kârlı üretimine yön veren önemli etkenlerdir.

Esnek olun, imalat süreçlerini özelleştirin:

null
İmalat operasyonunda daha iyi görünürlük ve uyum sağlayın.
null
Tesis içi ve tesisler arası operasyonları tanımlayın, kontrol ve optimize edin.
null
Üretimi artırırken envanteri ve hammaddeleri azaltın.
null
Kurumunuzda kalite yönetimini birleştirin ve standartlaştırın.
null
Esnek, dağıtılmış küresel işlemlerin daha iyi senkronizasyonunu sağlayın.

Küresel ve bölgesel beklentileri aşın

Tüm tesislerinizde gerçek zamanlı şeffaflık, küresel üretim ortamınızda ürün ve süreç kalitesini uyarlama, eşitleme ve sürekli geliştirme esnekliği sağlar.

3DEXPERIENCE® platformunun sunduğu çözümler kalite yönetimini birleştirir ve standartlaştırır, yalın üretime olanak tanır ve küresel/yerel yürütmeyi geliştirir. Daha iyi, daha hızlı kararlar almak ve performans hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için gerekli ayrıntı ve kapsam ile doğru ve zamanında bilgiler verir.

Daha yalın bir makine

İdeal olan, tesis optimizasyonu yoluyla esnek üretimi sürdürmektir. Esnek üretim için;

  • Yalın süreçleri daha yalın hale getirmek

  • Sanal 3B planlama ve simülasyon uygulamak

  • Üretim planlarını malzeme gereklilikleriyle sıkı bir şekilde senkronize etmek gerekir.

Çözümlerimiz