Ev ve Yaşam Biçiminin Geleceğini Yeniden Keşfedin

Hızla değişen dünya yeni fırsatlar yaratıyor.  Şirketler sundukları ürün ve hizmetler hakkında farklı düşünüyor. Paylaşım ekonomisi, uygulama tabanlı hizmetler ve akıllı cihazlar gibi yeni fikirler satış şeklimizi değiştiriyor. Dolayısıyla ürün ve tüketici yolculukları da değişiyor.

Yeni dünya, şirketlerin uygulamalarını dönüştürmesini ve ürün, hizmet ve tedarik zincirleri hakkında platformların artan gücünü ifade eden yeni düşünme yolları benimsemesini gerektirir.   Odak noktası, birleşik ve işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla her bireye özgü kişiselleştirilmiş, bağlantılı bir deneyim yaratan, tüketici odaklı bir ekonomi yaratmak olacaktır.

null
Girişimcilik ​zihniyeti ile rekabetçi baskıyı proaktif olarak ele alın.
null
Satın almadan aboneliğe, sahiplikten paylaşıma yeni iş modellerini kurun.
null
İnsanları, cihazları ve ortamları birbirine bağlayan teknik olarak gelişmiş, tüketici odaklı çözümler sunun.
null
İş ortaklıkları ve piyasada baskın olan teknolojileri kullanarak yeni pazarlara açılın.
Çözümlerimiz