Bir topluluk ve iş zorunluluğu

İşletme olarak büyümek için şirketlerin taahhütleri üç kapsamda değerlendirilmelidir:

    • Havacılık yeniliklerine ilham veren sürdürülebilir yetenekler yaratmak için bilgi ve know-how kullanma becerisine sahip, geleceğin işgücünü temsil eden kişiler yetiştirme
    • Çevre yönergeleriyle hava yolculuğu deneyimleri oluştururken atıkları en aza indiren optimize edilmiş işlemler yoluyla gezegeni koruma
    • Bir taraftan kâr maksimizasyonu amacıyla daha yüksek verimlilik ve üretkenlik sağlamak. Diğer taraftan daha hızlı pazara sunma süresi için değer ağı düzenlemesinin kullanımıyla kâr elde etme

Şu anda geliştirilmekte olan sürdürülebilirlik çözümleri, düşük karbonlu sürdürülebilir havacılık yakıtı da dahil olmak üzere bir teknoloji kombinasyonunu kapsayacak. Ek olarak, büyük oyuncular geleneksel hidrokarbon bazlı yakıtı tamamen karbon nötr olacak şekilde ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlar. Bu çabalar, en fazla ilerlemeyi kaydeden hafif uçakların ve büyük ölçekli gösteri araçlarının elektrikli ve hibrit-elektrikli olmasına odaklanmıştır.

Sürdürülebilir yeniliği hızlandırın:

null
EcoDesign aracılığıyla çevresel düzenlemeleri karşılayarak küresel operasyonları optimize edin.
null
Ürün yaşam döngüsü boyunca tedarik zinciri ile Bakım, Onarım ve Revizyon dahil olmak üzere kaynakları verimli bir şekilde yönetin.
null
Gerçek değer yaratmak için müşteri ihtiyaçlarını ve sürdürülebilirliği dengeleyin.
null
Sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak için iş gücünü eğitin.

İşbirliği yoluyla sürdürülebilir inovasyon oluşturun

Sürdürülebilir deneyimler yaratmak,  bilgi birikimi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu, şirketin içindeki ve dışındaki insanlar, fikirler ve veriler arasındaki noktaları birleştirerek mevcut operasyonları optimize etmekle ilgilidir.

3DEXPERIENCE® platformu, bilgili ekiplerin dünya çapında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve yeni teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri entegre etmesine olanak tanır. Böylece, gerçek dünyadaki zorlukları çözmek için sanal ortamlardan yararlanarak inovasyon sürecini dönüştürülebilir. Ek olarak, şirketlerin operasyonları optimize etmelerine, verimlilik ve planlı bakım sağlamalarına, çalışma sistemi genelinde çevresel performansı iyileştirmelerine olanak tanır.

Çözümlerimiz