Maliyetleri Azaltın

Havacılık şirketleri uçaklara, yolcu taleplerini ve operatör maliyeti ile çalışma süresi hedeflerini karşılayabilen yeni teknolojileri entegre etmelidir. Aksi takdirde, pazardaki paylarını daha çevik rakiplere karşı kaybetme riskiyle yüzleşirler.

Maliyetleri düşürmek için, yeni uçaklarda konsepti nasıl belirleyecekleri, tasarlayacakları, üretecekleri, test edecekleri, onaylayacakları ve destekleyecekleri konusunda uzmanlaşmaları gerekir. Bu da; programa, maliyete ve teknik özelliklere göre teslimat becerilerini değiştiren süreçlerin iyileştirilmesiyle gerçekleşebilir.

null
Sistemin eksiksiz dijital modeli sayesinde eşzamanlı olarak çalışın.
null
Tedarik zinciri boyunca zamanlamayı, bütçeyi, kaynak tahsisini ve teslimatları sürekli olarak izleyin.
null
Sözleşmeden doğan cezaları önlerken süre, maliyet ve teknik özelliklerin tutarlı olması için güçlü program kontrolünü sürdürün.
null
Maliyetleri düşürmek için uygun entegrasyon sağlarken bileşenlerin, alt sistemlerin ve sistemlerin tasarımını optimize edin.

Maliyeti düşürürken programın olgunlaşmasını hızlandırın

Şirketler, piyasada rekabet edebilecek daha gelişmiş, karmaşık ve yetenekli uçaklar geliştirmek için entegrasyon derecesini önemli ölçüde artırmalıdır. Programı planlandığı gibi sürdürebilmek için işlevler, kuruluşlar ve coğrafi bölgeler arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmaları gerekir.

3DEXPERIENCE® platformu, bu çalışmayı entegre etmek için bir Sistem Dijital Modeli (S-DMU) sağlayarak geleneksel dijital modelin (DMU) ötesine geçer. Bu sayede tasarım çalışmaları optimize edilebilir ve maliyetler yüzde 40 ile 60 arasında azaltılabilir.

Çözümlerimiz