Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir yüksek teknolojili ürünlere olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Hükümetler ve kurumlar tarafından yönlendirilen küresel sürdürülebilirlik girişimleri, derin iş stratejisi ve süreç uyarlamaları gerektirir. Sürdürülebilir ürünler geliştirmenin ötesinde, şirketlerin sürdürülebilir üretimler ve tedarik zincirleri yürütmesi gerekir.

Tüm değer zincirinde bütünsel bir sürdürülebilirlik stratejisi benimsemek için;

null
Eko – tasarım stratejilerini etkinleştirmek ve hızlandırmak için mühendislik ekiplerinizi güçlendirin.
null
Doğa ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak modüler, sürdürülebilir bir ürün portföyü oluşturun.
null
Daha düşük enerji tüketimi ve karbon ayak izi için üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını dönüştürün.
null
Ürünün yeniden kullanımı, onarımı ve geri dönüştürülebilirliği için etkili stratejilerle marka değerinizi artırın.

Sürdürülebilirliği stratejik bir rekabet avantajına dönüştürün

Sürdürülebilir ürünler ve operasyonlar, ürün inovasyonunun tüm yönlerini kapsayan kapsamlı bir strateji ile elde edilebilir. 3DEXPERIENCE platformu, minimum çevresel ayak izine ve yeniden kullanılacak, yenilenecek ve geri dönüştürülebilecek maksimum kapasiteye sahip ürünleri hayal etmek, tasarlamak, mühendisliğini yapmak ve üretmek için özel yetenekler sunar.

Çözümlerimiz