Yüksek Sanal Prototipleme

Ürünlerin gittikçe karmaşıklaşması ve değişken talepler Yüksek Teknoloji geliştirme süreci üzerinde hem maliyet hem de zaman açısından baskı yaratıyor. Bu durum karşısında etkili bir yanıt verebilmek için sanal doğrulama kullanımın en üst düzeye çıkarılması gerekiyor. Yüksek Sanal Prototipleme  çözümü, ürün gereksinimlerinin doğrulama ve test planlarıyla senkronize edilmesini, yapısal, termal, elektromanyetik uyum (EMC) gibi önemli çoklu fizik simülasyonları yapılmasını ve sonuçların etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu görevlerin ortak bir ortam olan 3DEXPERIENCE platformunda gerçekleştirilmesiyle, birden fazla doğrulama için ortak bir simülasyon baz modeli elde edilir ve gereksinimlerden test sonuçlarına kadar her aşamada tam görünürlük ve izlenebilirlik sağlanır. Bu Endüstriyel Çözüm Deneyimi fiziksel prototip sayısını azaltarak pazara sürme süresini önemli ölçüde kısaltır ve erken ürün arızalarından kaçınarak garanti maliyetlerini kontrol altında tutar.

Avantajlar

  • Ürün oluşturma sürecinin tamamında simülasyondan faydalanarak pazara sürme süresini kısaltın

  • Tasarım ve simülasyona dair teknik bilgilerin etkili bir şekilde yeniden kullanılmasını kolaylaştırarak verimlilikleri arttırın

  • Üretime dönük, yüksek maliyetli değişiklikleri önlemek için sürece erken dahil olarak üretim maliyetini düşürün

  • Tüm uzmanlık düzeylerinde simülasyon kullanımı sağlayarak çevikliğinizi artırın

  • Tasarım hatalarını erken ve etkili bir şekilde ortadan kaldırarak garanti maliyetini düşürün