EKİPMAN GELİŞTİRME ÇABALARI

Hizmeti, ekipman geliştirme sürecinin ön saflarına yerleştiren, 3DEXPERIENCE platformu tarafından desteklenen bir endüstri çözümüdür. İmalatçılar makine randımanına ya da makinenin çalışma süresine bağlı olan yeni servis teklifleri geliştirerek gelirlerini artırabilir. Servis gereklilikleri tasarıma dahil edilerek, makinelerin bakımı daha hızlı ve daha kolay yapılabilir. Durma süresi minimum düzeyde kalır.

Uçtan uca dijital süreklilik; servis operasyonlarının erken tasarım aşamalarında dikkate alınmasını sağlar. Bakım yönergeleri açık, müşterinin kurulumuna uyarlanmış ve daima güncel haldedir. Dijital “çalışır” görünümü, bakım müdahalelerinin rasyonelleştirilmesine ve ekipmanın yaşam döngüsü süresince, gerçekleştirilen her işlemin takip edilmesine yardımcı olur. Böylece, ekipmanın durma süresini azaltmak ve çalışma performansını artırmak için planlanabilir bakım takvimi sunar.

Ekipman Geliştirme Çalışmaları Çözümünün Faydaları

  • Servis giderlerini düşürün

    Bakım gereksinimleri tasarım aşamalarının başlarında dikkate alınır. Daha az sayıda müdahaleyle birlikte, bakım hizmeti verilebilecek bileşenler tasarlanır. Böylece üretimin kesintiye uğradığı süre ve bakım maliyetleri en aza indirilir.

  • Gelirleri artırın

    Normal şartlarda makinelerini satan Endüstriyel Ekipman imalatçıları, daha geniş bir pazara hitap eden yeni servis teklifleri geliştirerek gelirlerini artırabilir.

  • Müşteri memnuniyetini artırın

    Genel bir üst düzey görünümden yedek parça düzeyine kadar, müşterinin çalışır durumdaki kurulu sisteminin dijital bir “çalışır” görünümünü tutun.