KURUMSAL ÇEVİKLİK

Endüstriyel Ekipman şirketlerinin çalışanlarını küresel çapta işbirliği içinde çalışabilecek seviyeye getirmeleri gerekiyor. Çevik bir işletme olarak, pazar taleplerindeki değişikliklere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilir ve teslimat hızını artırabilirsiniz.

Kurumsal Çeviklik, kurumsal bilgi sistemlerini, tedarikçilerin ve müşterilerin ekosistemini çevik bir biçimde yönetme yeteneğidir. Bunun yanı sıra, tek bir doğru bilgi kaynağıyla, her yerden tasarlama, satma, üretme ve hizmet sunma olanağına sahip olunması da kurumsal çevikliği artırır.

null
Sahanın ve müşterinin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verin
null
Fırsatları doğru bir şekilde değerlendirin
null
Üretkenliği artırın ve maliyetleri azaltın
null
Çalışanlar ve tedarikçi ekosistemi arasında ilişki kurun ve bunu güçlendirin

Değişen müşteri taleplerini hızlıca karşılayabilmek için teknolojiyi kullanın

Öngörülemeyen durumlar her zaman ortaya çıkabilir. Çevik ve kurumsal işletim sistemlerine sahip, hızlı hareket eden işletmeler öngörülemeyen durumların üstesinden gelebilecek ve gücünü koruyacaktır.

3DEXPERIENCE® platformu, her kuruluşa, çevikliklerini korurken gelişme ve hız kazanma imkanı veren uyarlanabilir teknolojiler sunar.

  • Her yerden tasarım / satış / üretim yapın ve hizmet sunun

  • Tek bir bilgi kaynağı ile tedarikçiler ve müşterilerle işbirliği yapın

  • İş süreçlerinizi yapılandırılmış, canlı ve her zaman güncel verilerle yönetin

  • İşbirliğini geliştirip operasyonların akışını hızlandırarak farklı iş disiplinleri arasındaki iletişim eksiklerini ortadan kaldırın

  • Daha geniş bir paydaş yelpazesi arasında işbirliği sağlayın

  • Diğer kurumsal bilgi sistemleriyle entegrasyon sağlama imkanı sunun

Çözümlerimiz